Meny

Utbedring av E10 Fiskebøl - Å, og ny felles regionflyplass på Leknes

23. November 2022

Å sørge for god kommunikasjon i regionen er viktig. Det er behov for utbedringer av E10 fra Fiskebøl til Å, og dette er svært viktig for medlemmene våre. Strekningen Napp – Å er inne i Nasjonal Transportplan (NTP) men ikke Napp-Fiskebøl.

Avinor og Statens Vegvesen har sammen utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Prosjektets styringsgruppe anbefaler ny felles regionflyplass på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. Utredningen var ferdig i januar 2020 og du finner den her.

Vi samarbeider med Lofoten Næringsforum og Lofotrådet for å få prosjektet inn i Nasjonal
Transportplan (NTP) sammen med strekningen Svolvær-Fiskebøl.
Prosjektet vil gi store positive ringvirkninger for regionen, både for næringsliv og befolkning. Det vil medføre at Svolvær og Leknes knyttes tettere sammen som en felles bo- og arbeidsregion som vil gjøre det mer attraktivt å flytte til Lofoten og dermed enklere å rekruttere arbeidskraft til bedriftene. Det vil bli enklere og billigere å fly til Sør-Norge, og man unngår tids- og miljøbelastningen med mellomlanding i Bodø samtidig som man opprettholder god regularitet til Bodø.