Meny

Styre

Styrets oppgave er å føre kontroll med den daglig drift slik at man best mulig oppfyller foreningens mål, planer og budsjetter. Styret ansetter daglig leder og sørger også for medlemmer i bransjegruppene. Styret har ca seks styremøter i året, og skal ha minst to representanter fra hver kommune.

Styret består av seks til ni medlemmer som velges av årsmøtet. Styret skal ha minst to representanter fra medlemmer i Moskenes, minst to representanter fra medlemmer i Flakstad og minst to representanter fra Vestvågøy.

 

Leder velges for ett år, fem til åtte styremedlemmer velges for to år (første gang velges to til fire av styremedlemmene for ett år), mens tre varamedlemmer (fortrinnsvis en fra hver kommune) velges for ett år.

 

Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. I sine valg av styre bør årsmøtet tilstrebe en best mulig bransjemessig spredning, relatert til forenings medlemssammensetning.

Sten Roger Sandnes
Styreleder
TENK Lofoten
907 26 641
Fred Anton Firing Ravneberg
Styremedlem
Nusfjord Arctic Resort
Geir Johnsen
Styremedlem
TEFT
Ingunn Rasmussen
Styremedlem
Holmen
Johan Martin Langaas Berntzen
Styremedlem
JM Langaas
Ketil Benjaminsen
Styremedlem
IMB Holding AS & Bolo AS
Kristin Arntzen
Styremedlem
Joker Sørvågen
Merete Fæste Jentoft
Styremedlem
Insula
Roger Abrahamsen
Styremedlem
Ballstad Slip
Niilo Nissinen
Vara
Lofoten Elektro
Finn Pettersen
Vara
Stefinn AS
Katrine Skjerpan
Vara
Adwice Vest-Lofoten AS
Side Image

Valgkomité

Valgkomiténs medlemmer:

Einar Benjaminsen (leder)
Kristel Pedersen
Heidi Johansen
Hanna Sverdrup
Ørjan Arntzen