Meny

Styre

Styrets oppgave er å føre kontroll med den daglig drift slik at man best mulig oppfyller foreningens mål, planer og budsjetter. Styret ansetter daglig leder og sørger også for medlemmer i bransjegruppene. Styret har ca seks styremøter i året, og skal ha minst to representanter fra hver kommune.

Styret består av seks til ni medlemmer som velges av årsmøtet. Styret skal ha minst to representanter fra medlemmer i Moskenes, minst to representanter fra medlemmer i Flakstad og minst to representanter fra Vestvågøy.

 

Leder velges for ett år, fem til åtte styremedlemmer velges for to år (første gang velges to til fire av styremedlemmene for ett år), mens tre varamedlemmer (fortrinnsvis en fra hver kommune) velges for ett år.

 

Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. I sine valg av styre bør årsmøtet tilstrebe en best mulig bransjemessig spredning, relatert til forenings medlemssammensetning.

Arne Reiersen
Styreleder
TENK Lofoten
90181116
Ingunn Rasmussen
Styremedlem
Holmen
Fred Anton Firing Ravneberg
Styremedlem
Nusfjord Arctic Resort
Geir Johnsen
Styremedlem
TEFT
Cecilie Berntsen
Styremedlem
Latech
Johan Martin Langaas Berntzen
Styremedlem
JM Langaas
Merete Fæste Jentoft
Styremedlem
Insula
Roger Abrahamsen
Styremedlem
Ballstad Slip
Tommy Nodland
Styremedlem
Nordly
95896804
Niilo Nissinen
Varamedlem
Lofoten Tekniske
90989171
Sten Roger Sandnes
Varamedlem
TENK Lofoten
907 26 641
Ketil Benjaminsen
Varamedlem
IMB Holding AS & Bolo AS
Side Image

Valgkomité

Valgkomiténs medlemmer:

Einar Benjaminsen (leder)
Kristel Pedersen
Heidi Johansen
Hanna Sverdrup
Ørjan Arntzen