Meny
Top Image

Næringsforeningens oppgave

Næringsforeningens oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora.
Les mer
Top Image

Tilgang på kompetanse

Våre medlemmer har tilgang på generell kompetanse og medlemskap i relevante bransjegrupper.
Bli medlem

SAMMEN ER VI STERKE

Vest-Lofoten Næringsforening symboliserer felleskap og samarbeid mellom medlemsbedriftene i de tre vestligste fastlandskommunene i Lofoten. Næringsforeningen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre regionen som attraktiv. Gjennom våre bransjegrupper kan våre medlemmer møte andre fra sitt fagområde i regionen. Gruppene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.
165
MEDLEMMER
BLI MED DU OGSÅ