Meny
Top Image

Hvorfor bli medlem?

Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger.

Hvorfor bli medlem?


Hvorfor bli medlem i Vest-Lofoten Næringsforening?
Vest-Lofoten Næringsforening består av en mengde små og store bedrifter som samhandler og innoverer i Vest-Lofoten. Næringsutvikling skjer best hvor det er en konsentrasjon av relaterte bedrifter og hvor kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Næringsforeningen symboliserer felleskap og samarbeid mellom bedriftene i kommunene i Vest-Lofoten; Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. En synlig, tydelig og attraktiv region er en forutsetning for et sterkt næringsliv - Vest-Lofoten Næringsforening jobber aktivt for å vise frem regionen og mulighetene som finnes her. Næringsforeningen kanaliserer informasjon og standpunkt, knytter sammen mennesker som trenger å snakke med hverandre, utveksler informasjon mellom medlemmene og informerer publikum.

Næringsforeningen jobber også aktivt med de store regionale sakene som kanskje ikke gir effekt for hver enkelt av oss på kort sikt, men som er viktig for utviklingen fremover, både direkte og indirekte. Et godt eksempel på dette er utbedring av E10 og ny felles regionflyplass som vil gi store positive ringvirkninger, blant annet gjennom å knytte Svolvær og Leknes sammen som en felles bo- og arbeidsregion.

Hvilke fordeler har våre medlemmer?
Våre medlemmer har tilgang på generell kompetanse, og mer spesifikk spisskompetanse i relevante bransjegrupper. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. Vest-Lofoten Næringsforening gjennomfører samlinger og seminarer, hovedsakelig for medlemmene, men ofte også for andre grupper som politikere og organisasjoner. Medlemmene i næringsforeningen har tilgang til tre bransjegrupper.

Medlemskontingent

Årsverk                      Kontingent             Serviceavgift            Sum
Gründer                      1000                                                           1000
0 - 3 årsverk              1000                         2000                         3000
4 – 6 årsverk              1000                         3000                         4000
7 – 10 årsverk            1000                         5000                         6000
11 – 20 årsverk          1000                         7000                         8000
20 – 40 årsverk          1000                         10 000                     11 000
Over 40 årsverk         1000                         20 000                     21 000
 
Bli medlem


Top Image

Sammen er vi sterke!

Vest-Lofoten Næringsforening symboliserer felleskap og samarbeid mellom medlemsbedriftene i de tre vestligste fastlandskommunene i Lofoten. Næringsforeningen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre regionen som attraktiv. Gjennom våre bransjegrupper kan våre medlemmer møte andre fra sitt fagområde i regionen. Gruppene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.
Top Image

Våre medlemmer

Våre medlemmer har tilgang på generell kompetanse, og mer spesifikk spisskompetanse i relevante bransjegrupper. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. Vest-Lofoten Næringsforening gjennomfører samlinger og seminarer, hovedsakelig for medlemmene, men ofte også for andre grupper som politikere og organisasjoner. Medlemmene i næringsforeningen har tilgang til tre bransjegrupper.
Se alle våre medlemmer her