Meny
Top Image

Høstvekka

- kultur & næringsfestival
Top Image

Høstvekka

- kultur & næringsfestival
Top Image

Høstvekka

- kultur & næringsfestival

Høstvekka 2024

31. august - 8. september 2024


Høstvekka er et årlig arrangement og ble førte gang arrangert da Leknes fikk bystatus i 2002. Arrangementet er nå videreutviklet til en ukeslang nærings- og kulturfestival som arrangeres i månedsskiftet august - september. Lofoten Countryfestival går av stabelen avslutningshelga i Høstvekka.

Festivaluka i 2024 starter lørdag 31. august og har siste arrangement søndag 8. september. 

Program
Ta et tilbakeblikk på programmet for 2023 her.

Finansiering
Høstvekka skal være tilgjengelig for alle, og de fleste arrangementene, spesielt for barn og unge, er gratis. Mye av planarbeid og gjennomføring er basert på frivillighet og sponsoravtaler med næringslivet. Næringslivet viser stor velvillighet og det er inngått flere langsiktige avtaler. 

Les mer om det å være sponsor her...

Vestvågøy kommune er kommet inn som den viktigste samarbeidspartneren til Høstvekka. Vi er meget glade for å ha dem med på laget de neste årene. 

Bakgrunn
Høstvekka, sammen med Lofoten Countryfestival, er et av de største arrangementene i Lofoten. I antall besøkende er det bare VM i Skreifiske som kan sammenlignes. Høstvekka har etter hvert blitt et tradisjonsrikt arrangement.

Etter at Høstvekka 2020 ble avlyst tok IL BLEST / Lofoten Countryfestival og Vest-Lofoten Næringsforening initiativet til at Høstvekka skulle bli noe mer. De mente det, gjennom samarbeid og bredere engasjement, var potensiale for å få til et større arrangement med utvidet program innenfor kultur og næringsutvikling. Arendalsuka ble nevnt som målestokk, men bare at Høstvekka skulle ha dobbelt så lang varighet.

Målsetting
Gjennom Høstvekka ønsker man å skape en møteplass som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til regionalt og nasjonalt.

Målene nås gjennom samskaping
Arrangementet har nå blitt et nettverksprosjekt som tar opp i seg gode prinsipper for samskaping som innovativ kraft. Næringsliv, frivillighet og kommunen jobber sammen for å skape møteplasser som engasjerer og motiverer til utvikling. Dette bidrar til god folkehelse og er med på å skape bo- og bli-lyst i regionen.

Samskapingspartnere
Høstvekka har for mange vært ensbetydende med Countryfestivalen, mange tilreisende og liv og røre i Leknes. Countryfestivalen ble i 2019 tatt over av IL BLEST og da organisert i et eget AS; Lofoten Countryfestival AS, som i 2022 skiftet navn til BLEST Event AS. Dette store arrangementet, siste helga i Høstvekka, er helt ut basert på frivillig innsats og overskudd går i sin tilbake til idrettslaget.

Høstvekka er et eget arrangement i regi av Vest-Lofoten Næringsforening / Handelsrådet og skal være en overbygging som er med på å skape aktivitet på Vestvågøy i en ellers roligere del av året. Det organiseres ulike aktiviteter i Leknes og omegn, hvor medlemsbedriftene støtter opp om ulike arrangementer gjennom arbeid, sponsing og / eller gjennom egne arrangementer.

Vestvågøy kommune stiller ressurser tilgjengelig i planlegging og gjennomføring av de ulike arrangementene, herunder nødvendige arealer for utendørsarrangementer.

Representanter fra BLEST Event AS, Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune utgjør sammen ressursgruppa for Høstvekka, og er med i planarbeidet sammen med prosjektledelsen for arrangementet.

Ønsker du å bidra?
Et slik stort arrangement er kun mulig å gjennomføre om mange jobber sammen og bidrar på ulike måter - også du har mulighet til å bidra!
  • som arrangør av aktivitet med faglig eller kulturelt innhold
  • som kommersiell deltaker i Høstvekka-markedet
  • som økonomisk støttespiller
  • som frivillig

Les mer om hvordan du kan bidra her....

Høstvekka 2022
Det var rundt 50 store og små arrangementer på programmet for Høstvekka i 2022. Vi fikk også et nydelig høstvær finalehelga og mange tusen hadde tatt turen til Leknes sentrum. Gjenopplev litt av Høstvekka 2022 i denne fimen...
Støttespillere


Program 2023


Jeg ønsker å bidra


Profil


#grøntarrangementlofoten


Leknes sentrum