Meny
Top Image

Dette gjør vi sammen

- ønsker du å bidra?

Jeg ønsker å delta/bidra!

Aktiviteter under programmet for Høstvekka skal være med på å bygge opp under hovedmålet, som er å skape en møteplass som engasjerer og motiverer til utvikling i Vestvågøy og Lofoten. Det er også et mål å skape liv og røre på Leknes på dag- og kveldstid, gjennom hele uka. Målet er at deltakelse på aktiviteter for barn og unge som hovedregel skal være gratis.

Jeg ønsker å bidra med et FAGLIG ELLER KULTURELT ARRANGEMENT
Dersom du har forslag til et faglig innhold, eller annen aktivitet aktiv, som kan passe inn i programmet for Høstvekka, ta kontakt med prosjektlansvarlig Sten Roger Sandnes på srs@vlnf.no eller mobil 90726641.

Jeg ønsker å delta på Høstvekkas MARKEDSDAGER
Dersom du har produkter eller tjenester som passer inn under Høstvekkas profil, og ønsker å delta med salgsbod eller leie salgstelt, registrer dette i vårt skjema her...
Se forøvrig plan for Leknes sentrum her..
Jeg ønsker å bidra som ØKONOMISK STØTTESPILLER
For å skape best mulig faglig innhold og kvalitet på arrangementene, samt for å kunne tilby gratis aktiviteter til barn og unge, er vi avhengige av gode økonomiske støttespillere. Bidrag til å skape aktiviteter søkes fra bankfond og det offentlige, i tillegg til at andre private aktører stiller opp.

Vil du bidra? Ta kontakt med prosjektlansvarlig Sten Roger Sandnes på srs@vlnf.no eller mobil 90726641. Du kan også lese mer om å være vår støttespiller her...
Jeg ønsker å bidra som FRIVILLIG
Til noen av arrangementene i løpet av uka, og i forbindelse med tilretteleggingen rundt utendørsaktivteten på Leknes, har vi behov for frivillige. Vi ønsker å være et godt vetskap for alle besøkende og deltakere på arrangementene, til dette behøver vi flere hender.

Aktuelle oppgaver kan være:
  • miljøpatrulje
  • rydding
  • tilsyn 
  • vertskapsoppgaver

Dette er ikke betalte oppgaver, men de som bidrar får en verdisjekk som kan benyttes på et av spisesteden i Vest-Lofoten

Du kan registrere din interesse i dette skjemaet...
Støttespillere


Program 2023


Om Høstvekka


Profil


#grøntarrangementlofoten


Leknes sentrum