Meny
Top Image

Handelsrådet

I Lofoten finner du alt du kan ønske deg og litt til

Handelsrådet


Bruk samarbeid som et konkurransefortrinn!
Vi mener at Næringsforeningen sitt motto «Sammen er vi sterke» er veldig dekkende for å beskrive mulighetene innen handelsnæringen. Historisk har Handelsrådet vært «Leknes Handelsråd» hvor virksomhetsplanen har vært definert til å gjelde regionssenteret Leknes. Ved årsmøtet i mars 2023 vil denne endres til å gjelde for hele Vest-Lofoten.  

Handelsnæringen er i stadig bevegelse
For aktører i handelsnæringen er det viktig å vurdere og kartlegge ulike trender. Trender er ofte et viktig utgangspunkt for utvikling av nye produkter og nye former for varehandel. Under koronapandemien så vi i Lofoten som også var gjeldende i resten av landet, en økt bruk av konsepter som «klikk og hent», hjemlevering, digitale shoppingopplevelser og nye betalingsmåter. For handelsnæringen kan altså trender skape store endringer i forbrukermønstre, valg av teknologi, tilbud og etterspørsel.

Kundeopplevelser er det viktigste nøkkelordet!
Vi må gi kunden en grunn til å ønske å handle hos oss igjen! Om det er fysisk i butikk eller gjennom nettbutikken vår ser vi at vi må møte kunden på et mer personlig plan. Handelsrådet vil hver februar arrangere foredrag og dialogmøter for hele handelsnæringen i Vest-Lofoten: vi skal yte service i verdensklasse!

Rekruttering
Ser vi på detaljhandelen ser vi at vi skiller oss ut fra andre næringer med ekstremt mange deltidsansatte – åpningstider på kveld og i helger spiller inn på dette. Handelsnæringen er størst i norsk næringsliv målt i sysselsetting, med mer enn 370 000 ansatte. (kilde SSB) Vi i Handelsrådet ønsker å sette fokus på fremtidens arbeidstakere innen salg og service!

Styret

Monica Lorentzen
Lofot Entreprenør
Gunnar Olsen
Elkjøp
Hilde Grande
Konsulent
Kjersti Fossåskaret Eltoft Krüger
Styreleder
Coop Nord SA
Top Image

Høringssaker

Næringsforeningens oppgave er å tale våre medlemmers sak internt mot styret, men også eksternt gjennom høringsuttalelser eller pressemeldinger mot organisasjoner, myndigheter og media.
Les mer