Meny
Næringsforeningen ser tilbake på et bra fjorår

Sykehus, Høstvekka og politiske seire

22.03.2024 | Tekst: Styret
Vest-Lofoten Næringsforening har lagt bak seg et 2023 med skyhøyt aktivitetsnivå. Les årsberetningen for 2023 her. 
ÅRSBERETNING  2023 – VEST-LOFOTEN NÆRINGSFORENING

Styret for Vest-Lofoten næringsforening har i 2023 bestått av:

Styret
Arbeidende styreleder/Daglig leder: Sten Roger Sandnes
Nestleder: Ingunn Rasmussen.
Styremedlemmer
  • Roger Abrahamsen.
  • Merete Fæste Jentoft.
  • Ketil Benjaminsen.
  • Geir Johnsen
  • Kristine Arntzen
  • Fred Anton Ravneberg  
  • Johan Martin Langaas Berntsen                                                                                                                     
Varamedlem
  1. Finn Pettersen
  2. Niilo Nissinen
  3. Katrine Skjerpan
       
I tillegg til styret har Næringsforeningen følgende undergrupper:
Sjømatutvalget:                                                   
Leder: Hanna Sverdrup/Kristel Pedersen                                   
Rune Stokvold
Øystein Larsen      
Marita Sedeniussen
Johan Martin Langaas Berntsen

Reiseliv:                                                
Leder: Ingunn Rasmussen
Ole Martin Hammer  
Ottar Bjørn Statle    
Fred Anton Ravneberg                                                                                                                 Arne Reiersen
June Remmen

Vest-Lofoten Handelsråd
Leder: Kjersti F. E. Krüger
Gunnar Olsen
Hilde Grande
Monica Lorentzen
Hanne Bolle
Tom René Reppe
Eirin Benjaminsen
Thomas Elvebakk

Trykk her for å sende inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Blant annet følgende møter er gjennomført:
-    Styret har avholdt 5 ordinære styremøter
-    1 medlemsmøte, Workshop – Nytt navn til Høstvekka
-    8 bransjemøter, fiskeri
-    6 bransjemøter, reiseliv 
-    6 bransjemøter, handelsrådet.
-    2 drøftingsmøter med Vestvågøy kommune
-    1 frokostmøte i samarbeid med Moskenes kommune
-    1 lunsjmøte med Flakstad kommune.
-    Nordlandsbenken på Stortinget
-    Møte med ledelsen i Widerøe
-    Diverse møter med stortingspolitikere og fylkespolitikere
-    Flere møter med Lofotrådet og kommunelederne
-    Møter med Kystverket (ad Ballstad havn)
-    Møte med Avinor
-    Deltakelse på Arendalsuka

Daglig leder har også besøkt flere av medlemsbedriftene i løpet av året.

Følgende hovedaktiviteter er behandlet av styret:

Oppfølging av NTP og forberedelse til nytt anbud på FOT ruter.
Det pågår løpende arbeid med oppfølging av nåværende NTP (Nasjonal transportplan) og forberedelse til kommende NTP, som er fremskyndet med et år og skal vedtas allerede sommeren 2024. Videre har det vært jobbet med innspill i forbindelse med ny anbudsrunde for FOT-ruter for Lofoten. 

Fra Næringsforeningen har kortere kjøretid mellom Leknes og Svolvær (såkalt regionforstørrelse) hele tiden vært fremhevet som sterkt ønskelig sammen med utbedringer av E10 fra Fiskebøl til Å, samt utbygging av Leknes som eneste mulige alternativ for stor flyplass i Lofoten.  

Videre har det vært jobbet for utbedring av Ballstad havn.  Her er nå Kystverket i gang med detaljplanlegging. 

Vest-Lofoten Næringsforening samarbeider tett med de andre næringsforeningene i Lofoten og Lofotrådet på dette området, blant annet gjennom Lofoten Næringsforum hvor alle næringsforeningene i Lofoten er medlemmer.  Under Høstvekka ble det avholdt en samferdselskonferanse som skulle underbygge argumentasjonen til næringsforeningen. 

Vest-Lofoten Næringsforening – fremtidig organisering.
I fellesmøte mellom styret og bransjerådene som ble avholdt 18.oktober ble også fremtidig organisering og ledelse av Næringsforeningen vurdert og drøftet. I evalueringen kom det frem positiv vurdering av måten næringsforeningen er ledet og drevet på, blant annet med innleid daglig leder.  For fremtiden bør det vurderes å ha en arbeidende styreleder i kombinasjon med daglig leder, og det bør jobbes med å øke inntektssiden med mål om fulltids daglige leder. 

På høsten satte styret i gang en prosess om ansettelse av daglig leder da Sten Roger Sandnes skulle gi seg som daglig leder. Prosessen endte opp med at næringsforeningen leier inn Aleksander Nordahl fra konsulentfirmaet Lofoten Consulting. Nordahl vil fungere som daglig leder i næringsforeningen tilsvarende en 100%-stilling. 

Vinter/julebelysning 
I forlengelsen av at Vestvågøy kommune de siste årene har rustet opp Storgata, Leknes, mente Handelsrådet at det lå til rette for også en oppgradering av vinterbelysningen i sentrum. 

I november 2023 ble 70 julekuler hengt opp i lyktestolpene i Storgata. For å finansiere de 70 kulene ble det blant annet søkt om midler hos Sparebank1 Samfunnsløftet og Sparebank 68Nord som begge gikk inn med betydelige summer. Det resterende beløpet ble dekket av Vestvågøy kommune, Lofotsenteret og Tenk Lofoten.

Nordisk Elektro ble hyret inn for å montere og demontere kulene. Med den nye Storgata lå det tilrette for å gjøre et løft med vinterdekoren. Sammen med julekula på 4x4 meter som ble investert i 2022, er vi sikre på at Leknes sentrum aldri har blitt avbildet så mye som det ble med det vakre julemotiver i år.

Etablering av kjeveortoped
Vest-Lofoten Næringsforeningen har gjennom 2023 jobbet med flere ulike saker, hvor mange tar lang tid å lande. Men, i 2023 fikk vi gjennomslag for at det skal etableres en kjeveortoped i Lofoten og denne skal være på Leknes. 

Vi har jobbet tett og godt med Vestvågøy kommune i denne saken og vi har hatt flere møter med de viktigste interessentene. Dette er en stor seier for hele befolkningen, men også for næringslivet i Lofoten. 

Byggfaghall
Vest-Lofoten Næringsforeningen har i flere år jobbet med å styrke de ulike programområdene ved Vest-Lofoten videregående skole. 

Høsten 2023 vedtok Nordland Fylkeskommune å bygge byggfagshallen på Leknes. Næringsforeningen har hatt et godt samarbeid med videregående skole om å få realisert dette. Dette var en stor seier for hele Vest-Lofoten. 

Rekruttering til videregående skole i fagene restaurant og matfag- Salg, service og reiseliv

Reiselivsgruppen har tatt utfordringen som manglende rekruttering til videregående skole i fagene restaurant og matfag – salg, service og reiseliv gir for hele reiselivsnæringen på kort og lang sikt. Det er gjennomført et prosjekt sammen med Vest-Lofoten videregående skole (RM) med finansiering fra Samfunnsløftet, opplæringskontoret TENK Lofoten og deltakende bedrifter.  27 utvalgte elever fra 10. klasse ved skolene i Flakstad og Vestvågøy ble invitert til å gjennomføre et 2 dagers program med bedriftsbesøk og en «kokkekamp» hvor 3- manns lag fra den enkelte skole/klasse konkurrerte om det beste måltidet.
Lagene fikk tildelt fagpersoner fra bedriftene som var mentorer under planlegging og gjennomføring av konkurransen, hvor Flakstad skole gikk av med seieren og 5000 kroner til klassekassen. Foreldrene til de elevene som deltok var invitert og fikk et smakfullt og kreativt måltid i restauranten på Vest-Lofoten videregående skole.

Søkertallene til videregående skole er offentliggjort og det er grunn til å være forsiktig optimist på bransjens vegne, men det må fortsatt jobbes langsiktig med rekrutteringen.

Høstvekka                                                                                              
«Gjennom Høstvekka ønsker vi å skape en møteplass som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til regionalt og nasjonalt.»

Høstvekka 2023 må anses som en suksess! Et strålende vær kombinert med et stort utvalg av aktiviteter, boder, mat og musikk skapte en stemning i hele Leknes som hørtes langt utover Lofoten. Totalt kan regner en med at flere tusen mennesker var innom Høstvekka. 

•    Politiske stands, utspørringer og debatter
•    Salgsboder
•    Food trucks og matarrangement
•    Bondens marked
•    Barnas aktivitetspark (gratis)
•    Motorhistorisk utstilling

Høstvekka utvides stadig med flere møter, konferanser og aktiviteter. Det ble arrangert hele 13 fagkonferanser, deriblant; 
•    Idrettskonferanse om frafall i organisert idrett med håndballpresidenten og styreleder i idrettskretsen
•    Sjømatkonferanse med deltakelse fra Fiskeriministeren
•    Bo- og blilyst-konferanse med ledende bedrifter i regionen/Norden
•    Inspirasjonsdag for bærekraftige valg med 4 arrangementer av Lofoten de grønne øyene
•    Sykehuskonferanse med direktør for Helse Nord
•    Lærlingedag for rekruttering til fagopplæring, innlagt gratiskonsert for deltakerne
   
Alle konferansene ble gjennomført med god deltakelse fra sentrale foredragsholdere og politikere, og med mange positive tilbakemeldinger til næringsforeningen. 
Samarbeidet med Lofoten Countryfestival var strålende og de kan skilte med frivillige som la ned 1600 dugnadstimer og hele 5000 billetter solgt. 

Nye Høstvekka, Workshop 24.oktober.
I etterkant av Høstvekka ble det avholdt en workshop på Meieriet i Leknes. Anledningen var evaluering av Høstvekka. 

Konklusjonen fra workshoppen var at Høstvekka måtte bestå og at en bør beholde mye av det som skjedde i 2023. Arbeidsgruppa fra Høstvekka har fått tilbakemeldinger på hva som fungerte og ikke og har fått det videre ansvar til å ta det videre. 

Høstvekka er viden kjent i Lofoten men sliter med å markere seg regionalt og nasjonalt. Det er et ønske om å øke kjennskapen til merkevaren og det derfor arrangert en navnedugnad under workshoppen, hvor det ble diskutert nytt navn. Den klare vinneren ble iLofoten. Navnet er sendt videre til arbeidsgruppa som ser på hvordan Høstvekka kan endre navn til iLofoten. 

Lysvandring 2023
Lysvandringen rundt Sørvågvannet arrangeres årlig, og har som formål å skape vakre og minnerike opplevelser for innbyggere og tilreisende i alle aldre på tvers av alder, språk, politikk og religion, for å fremme fellesskap, samhold og blilyst. I disse tider med så mye uro og maktesløshet er dette bokstavelig talt et lyspunkt for mange. Lysvandringen arrangeres av foreningen Blilyst i Moskenes, som jobber for å bidra til trivsel og nettopp blilyst i Moskenes, for innbyggere så vel som besøkende, gjennom å utøve godt vertskap og å skape felles arenaer og arrangementer. 

Lysvandringen 2023 var den sjuende i rekken, og vi opplevde på nytt en stor publikumsrekord, med rundt 1500 deltakere. Ryktet om lysvandringen har spredt seg til hele regionen og tiltrekker seg også folk fra utenfor regionen. Det gikk rykter om bilkø fra Gimsøy til Sørvågen. Reine IL arrangerte vennskapsturnering med Værøy, og dette gjorde at også en stor delegasjon herfra kom, på tross av fergetrøbbel. 9.klasse arrangerte for første gang kafè i gymsalen på skolen, også dette til stor suksess. Skolen, barnehagen og mange andre lokale ildsjeler bidro med sine prosjekter til å gjøre dette til en magisk og eventyrlig vandring rundt Sørvågvannet som rett og slett ikke kan beskrives – det må oppleves!

Lofoten Sykehus
Aktiviteten ved Lofoten Sykehus er vedvarende høy, og sykehuset leverer en rekke             behandlingstilbud til både Lofotens befolkning og tilreisende av høy kvalitet.  Ikke minst er nærhet og tilgjengelighet av uvurderlig verdi for hele regionen.

Dessverre sliter Nordlandssykehuset og Helse Nord som helhet med betydelig overforbruk og er nødt til å kutte i noe av sin virksomhet.  Dette førte til et forslag fra Helse Nord om å kutte flere tilbud ved Lofoten sykehus, hvorav kuttet i akutt- og fødetilbud var de mest dramatiske. 

Dette skapte et enormt engasjement i Lofoten, på et nivå som ingen tidligere har opplevd. Saken samlet hele Lofoten og næringsforeningen bidro inn så godt det lot seg gjøre. Det er farlig å nevne navn, i frykt for å glemme noen men vi må nevne Ressursgruppa for Lofoten. De sto i spissen sammen med flere fra sykehuset og fikk satt et solid fokus på hva dette ville innebære. Med en sterk kommune i ryggen ble dette en kamp som skapte overskrifter i alle nasjonale mediene, med direktesending av besøket til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – som møtte et fakkeltog med flere tusen personer. 

Næringsforeningen vil takke alle som bidro, og er stolte over å representere et næringsliv som ga så mye støtte gjennom arbeidstimer, penger og mer gjennom noen hektiske måneder. 
Vi er alle glade for at saken endte med full seier og en bevaring av Lofoten sykehus slik vi kjenner det. Dette var en innsats som ikke kan beskrives godt nok i en årsberetning men vi vil si at denne innsatsen har gitt positive ringvirkninger på samarbeidet mellom de ulike aktørene i hele Lofoten. 

Bo-lyst
«Hvordan skape bolyst i Lofoten»
Bolyst og rekruttering av fremtidens arbeidstakere blir løftet fram i arbeidet til næringsforeningen, og vil være et viktig område å jobbe med fremover, sammen med andre aktører, blant annet kommunene i regionen.    

Målet er å utvikle Vest-Lofoten til et godt sted å bo for alle mennesker i alle aldrer, og som det er attraktivt å flytte til. Arbeidet skal bidra til arbeidsplasser, omdømme, identitet samt økt folketall. Her har Næringsforeningen nedsatt egen arbeidsgruppe.

Økonomi
Årsregnskapet viser kr 106.852 i underskudd og en egenkapital på kr 511.677.
Aktiviteten har vært betydelig større enn budsjettert, i hovedsak fordi man budsjetterte forsiktig knyttet til Høstvekka, men fikk til vesentlig mer aktivitet enn budsjettert.
Underskuddet kan også tilskrives Høstvekka, da man ikke fullt ut klarte å skaffe fullfinansiering til alle prosjektene. 

Med bakgrunn i at foreningen har gått med overskudd de senere år og den sunne egenkapital som har blitt opparbeidet, så mener styret at et underskudd i denne størrelsesorden er akseptabelt.

Serviceavgift og kontingent utgjør ca 32% av totale inntekter, som gir en indikasjon på hvor avhengig foreningen er av andre inntekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.
Egenkapitalen består i hovedsak av likvide midler/kortsiktige fordringer. Styret er av den oppfatning at resultatregnskap og balanse gir fullstendig informasjon om foreningens resultat og stilling, og herunder gir et rett bilde av virksomheten.

•    I tillegg kommer det uttalelser knyttet til: 
-    Kompetansebehov i fiskerinæringen.
-    Widerøe, Flyruter og kapasitet til/fra leknes lufthavn.Leknes, 19.03.2024
På vegne av styret:
Sten Roger Sandnes                                                          Aleksander Nordahl
Styreleder                                                                          Daglig leder
 
Medlemsnytt

LES FLERE NYHETER