Meny

Nytt medlem, Egga Utvikling

22.05.2023
Vest-Lofoten næringsforening vokser! Les intervjuet med vårt nye medlem Egga Utvikling.
Egga Utvikling er et av Nord-Norges ledende utviklingsselskap, eid av lokalt næringsliv. Kjernevirksomheten er prosjektledelse og rådgivning for næringslivet og offentlig sektor.

Visjonen til Egga er: «Vi motiveres av at andre lykkes». Egga leder daglig små og store bedrifter innen alle typer bransjer, gründere og kommuner fra idé til finansiering og realisering. Totalt er man 21 prosjektledere og forretningsutviklere med bred fagkompetanse innen fiskeri og havbruk, bærekraftig reiseliv, energi, strategi, marked, kommunikasjon, offentlig ledelse, innovasjon og entreprenørskap som jobber med dette.

Eggas samfunnsoppdrag er å jobbe for at «Lofoten og Vesterålen skal være et bærekraftig og attraktivt sted å bo, jobbe og investere i». Det er også her man tror en aktiv næringsforening kan gjøre en forskjell, og som medlem ønsker man å bidra med blant annet nettverkstreffer for næringslivet i Lofoten. Fokuset på slike treffer vil blant annet være på bærekraft, og hvordan vi kan bistå det lokale næringslivet.

Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere på en del av de prosjektene Egga jobber med, gi og få tips til ting som skjer i næringslivet i Vest-Lofoten, kunne samarbeide om arrangementer og deling av disse slik at vi får bred oppslutning om lokale næringslivsarrangementer – dette er en av årsaken til hvorfor Egga har valgt å bli medlem i Vest-Lofoten næringsforening.

Egga liker også veldig godt måten næringsforening er organisert på med bransjegrupper, og det gir medlemmene innen de ulike bransjene et større fokus og en kortere kontaktvei til de riktige personene.

Vi ønsker Egga Utvkling hjertelig velkommen som medlem i næringsforeningen!
 
Medlemsnytt

LES FLERE NYHETER