Meny
Hyppige møter med kommunen er viktig for å ivareta medlemmenes interesser

Næringsforeningen møtte Vestvågøy kommune

17.06.2024 | Tekst: Aleksander Nordahl
Hvert kvartal møtes næringsforeningen og kommuneledelsen i de ulike kommunene for å diskutere hva som skjer i regionen og finne felles løsninger. Forrige uke var det møte med Vestvågøy kommune. 
- Disse møtene er veldig nyttige. Vi får oppdatert informasjon og ikke minst vi får spilt inn saker som er viktige for våre medlemmer, sier daglig leder Aleksander Nordahl i Vest-Lofoten Næringsforening. 

Fra kommunen sin side stilte både ordfører, assisterende kommunedirektør og næringssjef, og på agendaen i dette møtet sto blant annet parkeringssituasjonen, plan- og bygg, samferdsel og reiseliv. 

Plan- og byggesaker er et av temaene som går igjen mest når medlemmene kommer med innspill til hva næringsforeningen skal jobbe med. En gikk ikke inn på enkeltsaker, men begge parter ble enige om at en kan bli flinkere på informasjon og kommunikasjon. Mye av frustrasjonen ligger i at en ikke helt har felles forståelse av prosessen. 

Næringsforeningen har derfor tatt initiativ til å avholde et møte i høst hvor plan- og byggesaker er tematikk. På dette møtet vil næringslivet og riktig avdeling/ressurs fra kommunen delta. Målet er å få til en dialog om hvordan vi felles kan løse utfordringer som måtte ligge innen dette temaet.

Arbeidet med byplanen er også underveis og mer informasjon kommer etter sommeren. 

Klikk her for å få nyhetsbrevet vårt og bli oppdatert på lokale saker!

Parkering og vei 
Et annet stort tema er samferdsel. Mye av tiden gikk med på å diskutere de ulike prosjektene som pågår for tiden. Når det gjelder parkeringssituasjonen, har kommunen nå begynt prosessen med å kunne innføre parkeringsgebyr. Om det blir gjennomført er fortsatt usikkert, men en har startet prosessen da dette kan ta opp mot to år. 

- Det er flott å se at kommunen nå er i gang med å se på løsninger til parkeringssituasjonen i Leknes. Vi har medlemmer som gjerne vil bidra men da må lovverket være på plass, sier Nordahl. 

Det ble også gitt informasjon om de ulike prosjektene som pågår, hvor vi opplever at det er godt driv i arbeidet med flyplasskrysset, storeidøykrysset, Lekneskroken osv. 

Bli medlem for å støtte arbeidet med lokale rammebetingelser! 

Turistsesongen er i gang 
Tall viser at trafikken inn til Lofoten allerede setter nye rekorder. Næringsforeningen opplever at kommunen tar bransjen på alvor og er klar på hvilke muligheter og problemer som en står overfor. 

Kommunen kunne informere om at arbeidet med det nye servicebygget på Haukland går for fullt, og at parkeringsplassen allerede er mulig å benytte. Kapasiteten vil også være tilnærmet det samme som i fjor, altså rundt 100 biler. Noen utfordringer med busser og slikt vil det fortsatt være men en følger situasjonen nøye. 

Reiselivsatsningen til kommune vil bli fulgt nøye opp og samtidig stilles det krav til næringslivet til å bidra med løsninger. 

- Vi er blant annet utfordret til å se på finansiering av en gangvei fra Leknes til flyplassen, samt å komme opp med gode løsningsforslag til tømmeanlegg til bobiler i Leknes sentrum, sier Nordahl. 
 
Rammebetingelser

LES FLERE NYHETER