Lys over alt. Over tid har man sett en negativ befolkningsvekst, noe som også fører til at aktiviteten i kretsen daler. Det trengs flere folk i bygdene, noe som må løftes sammen."/>
Meny

Lys over alt

22.11.2023
Hålogaland Fotballkrets har startet et prosjekt som kalles Lys over alt. Over tid har man sett en negativ befolkningsvekst, noe som også fører til at aktiviteten i kretsen daler. Det trengs flere folk i bygdene, noe som må løftes sammen.
Hålogaland Fotballkrets ønsket å komme til Moskenes kommune for å sette i gang aktiviteter som kunne være med å skape bolyst og blilyst i bygden. Man ønsket å tilby aktiviteter som traff alle i kommunen. 9-11. november arrangerte fotballkretsen og kommunen sammen tre aktivitetsdager på Reine.

Fraflyttingen fra Moskenes kommune har vært noe som har gjort at folketallet har sunket mye de senere årene. På to år har antall elever på Sørvågen skole gått ned fra 99 til 58 elever. Likevel har man sterk tro på at kommunen nå er i ferd med å stabilisere seg befolkningsmessig, og det er mye positivitet i kommunen.

Under de tre aktivitetsdagene var det blant annet en paneldebatt med deltakelse fra Vest-Lofoten næringsforening ved Sten Roger Sandnes. Det var inspirasjonsforedrag, gratis fotballskole og åpen konsert for alle.

Hålogaland Fotballkrets ble tatt imot med åpne armer og takknemlighet, og var veldig ønsket tilbake da de dro.
Generelt

LES FLERE NYHETER