Meny

Hvor godt rustet er Vest-Lofoten for fremtiden?

12.05.2023 | Tekst: Sigve Olsen
Frokostmøte for politikere og næringsliv.
Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune, sammen med WSP Leknes, hadde invitert politikere og næringsliv til et frokostmøte for å dele funnene i WSP's rapport som omhandler spørsmålet om hvor robust og rigget kommunene i Norge er for framtiden.

Indikatorene som er brukt i denne rapporten er:
  • Demografi
  • Arbeidsmarked
  • Utdanning
  • Økonomi og næringsliv og
  • Bærekraft og klima

Innledere på seminaret var ordfører Anne Sand, Eivind Edvardsen fra WSP Leknes, Audun Løkse i WSP Samfunnsutvikling og kommunedirektør Morten Dyrstad.

Kommunene har ulike forutsetninger for å lykkes, blant annet pga. geografisk beliggenhet, størrelse og næringsgrunnlag. I «Regionenes kamp» er det derfor valgt å dele kommunene inn grupper med samme forutsetninger for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag.

I Lofoten er Vågan og Vestvågøy i kommunegruppe C1 - Minst 5 000 og mindre enn 20 000 innbyggere, med bystatus. Rangeringen etter robusthetsindeks for denne gruppen er:

Frogn 119
Time 105
Ulstein 104
Strand 103
Stord 101
Vågan 99
Notodden 92
Ørland 90
Hadsel 90
Vestvågøy 89

Flakstad (C2) og Moskenes (D4) ligger i nederste del i sine kommunegrupper.

Løkse hadde i sin presentasjon åpnet for spørsmål og innspill til bruk av indikatorer for robusthet. Salen brukte denne muligheten, og det ble spesielt pekt på at myke verdier som kultur og natur ikke var måleparameter. En annen kritikk var at rapporten har et for tradisjonelt og snevert syn på måling av kompetanse, som ikke tar opp i seg arbeidsrelatert fagkompetanse som en typisk finner i vårt område, særlig innen fiskeriene.

Kommunedirektøren understreket at det ligger muligheter ved at næringslivet er involvert og mer synkronisert i forhold til planarbeidet i kommunen. Han peker spesielt på at samfunnsplanen nå skal revideres, og sammen med arealplanen vil disse peke på de store utviklingslinjene i kommunen fremover. 

Det finnes mange ulike analyser og rangeringer av Norges kommune, men det som er interessant er hva man bruker denne kunnskapen til. Det er positivt at en av medlemsbedriftene i Vest-Lofoten næringsforening ønsker å bidra og bruker av sin kunnskap og tid til å dra i gang prosess som kan være med på å skape positiv utvikling i kommunen.

Samarbeidspartnerne for dette frokostseminaret vil følge opp dette videre.
 
Generelt

LES FLERE NYHETER