Meny

Høstvekka 2023, en oppsummering

08.09.2023 | Tekst: Sigve Olsen
Ressursgruppa for Høstvekka har fått svært mange gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av årets arrangement. Det er også kommet innspill til forbedringsområder som vi nå tar med oss i den pågående evalueringen.
Næringsforeninga har samarbeidet med flere gode arrangører som i stor grad har stått for både planlegging og gjennomføring. Vi har bedt arrangøren av årets fagkonferanser om en kort tilbakemelding på hva de satt igjen med av inntrykk og erfaringer.
 
Idrettskonferansen, fredag 25. august
Arrangør: Vest-Lofoten næringsforening
Sted: Meieriet kultursenter
Tema: Frafall fra organisert idrett. Hva kan vi sammen gjøre for å få barn og ungdom tilbake til idretten?

Vi fikk gode innledere, bla. håndballpresidenten og leder i Nordland idrettskrets. Etter konferansen kunne vi sette opp følgende stikkord for god rekruttering:

Viktigheten av idrettsanlegg (som er åpne)
Gode trenere
Godt planlagt aktivitets-år
 
Rammen rundt dette er god klubbdrift.
 
Reiselivsdebatt, lørdag 26. august
Arrangør: NHO Nordland, Destination Lofoten og Vest-Lofoten næringsforening
Sted: Solsiden Brygge

Vi var godt fornøyde med reiselivsdebatten vi holdt på Ballstad sammen med NHO Reiseliv, Vest-Lofoten Næringsforening og Destination Lofoten.

Debatten viste at det er behov for en tett og tillitsfull dialog mellom lokalpolitikerne og aktørene i reiselivet for å fortsette å løfte det som helt åpenbart er en fremtidsnæring, men hvor det er behov for en samordnet tilnærming til viktige aspekter som samferdsel, bærekraft og markedsføring.

Vi kom også inn på temaer som regulering av cruisetrafikk, innføring av besøksbidrag og behovet for bedre fasiliteter med henhold til eksempelvis toaletter, parkering og avfallshåndtering. 

Stas i Vest, lørdag 26. august
Arrangør: Vest-Lofoten næringsforening
Sted: Storsalen Meieriet kultursenter

Næringslivet i Vest-Lofoten feiret seg selv med faglig innhold, gode samtaler, mat og underholdning. Daniel Bjarmann Simonsen, Hans Christian Hansson og Ingunn Rasmussen satt i debattpanelet og Liv Eva Kirkesæther guide oss stødig gjennom fagdel og sosialt arrangement.
Utdeling av næringslivets priser for: årets kampanje (Lofotsenteret), serviceprisen (Berre & Torg), årets ambassadør (Lofoten Seaweed), årets bedrift (STIM), samt hedersprisen for 2023 (Søren Fredrik Voie).

Det så som folk fra ulike deler av næringslivet, offentlig forvaltning og politikk fant et godt treffpunkt i en annen og mer uformell setting.
Positive tilbakemeldinger på at bedrifter og enkeltpersoner ble satt pris gjennom utdeling av priser i ulike klasser. Det ble et stort engasjement fra publikum gjennom Lofot-Tidende i forbindelse med kåringen til årets servicepris.

Sjømatkonferansen, mandag 28. august
Arrangør: Sjømatutvalget Vest-Lofoten næringsforening i samarbeid med Nordly Holding, Insula, Lerøy, Isqueen, Norfra, Lofoten Fisk, JM Langaas, Rowenta og Doxacom.
Sted: Lofoten Bio Centre

Den første Sjømatkonferansen i Lofoten ble gjennomført i spektakulære omgivelser og i strålende vær på Lofoten Bio Center på Leknes med en rekke engasjerte deltakere for å diskutere fremtiden til sjømatnæringen. Om lag 200 deltakerne feiret sjømatnæringen og diskuterte dens potensial.

Vi vil gjerne takke alle våre dyktige innledere og medarrangører som bidro til å gjøre konferansen til en verdifull læringsarena, sier Kristel Pedersen fra Doxacom. Hun er fungerende leder for Sjømatutvalget i Vest-Lofoten Næringsforening og prosjektleder for konferansen. Hun ledet arrangementet sammen med Øyvind Andre Haram fra Sjømat Norge. 

Pedersen sier at svaret fra forsamlingen var klart og entusiastisk: 
Ja, det er absolutt en lovende fremtid i sjømatnæringen! Unge talenter, erfarne bransjetopper, lokale politikere og representanter fra regjeringen deltok for å dele sin innsikt og engasjement for hvitfisk og hval, laks og tare. Målet var enkelt og ambisiøst: å spre sjømatentusiasme og forståelse om næringens potensial. Vi ser frem til å fortsette denne reisen sammen og utforske de utallige mulighetene som sjømatnæringen har å tilby. 

På vegne av Sjømatkonferansen i Lofoten og Vest-Lofoten Næringsforeningen vil vi også benytte muligheten til å gratulere Vebjørn Møller som ble tildelt hedersprisen. Hans bidrag til sjømatnæringen har vært en kilde til inspirasjon for oss alle.

Samferdselskonferansen, tirsdag 29. august
Arrangør: Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune
Sted: Meieriet kultursenter

Fokusområder under samferdselskonferanse i år var som i fjor opprusting av E10, ny/større flyplass på Leknes og utbedring av Ballstad havn.

Alle inviterte foredragsholdere holdt meget gode og godt forberedte innlegg/innledninger og status for prosjektene og videre arbeid ble grundig belyst. De lokale næringslivslederne begrunnet svært godt behovet for snarlig utbedring/utbygging av alle de tre ulike samferdselsprosjektene.

Den avsluttende delen av konferansen hvor politikerne fikk tilkjennegi sine synspunkter og løsningsforslag understreket også behovet for videre tverrpolitisk arbeid fra både Lofoten, Nordland fylkeskommune og nordlandsbenken på Stortinget, og i dette arbeidet ble også behovet for et eget sekretariat/prosjektleder for å nå frem i den nasjonale prioriteringskampen sterkt understreket fra flere av deltakerne.

Ca. femti personer deltok på konferansen, med representasjon av lokalpolitikere, bedriftsledere og interesserte, i tillegg til innlederne og paneldeltakerne. Midt på tirsdag formiddag må dette kunne sies å være tilfredsstillende fremmøte. Flere av innleggene ble også grundig referert i lokalpressen påfølgende dager.

Det er alltid vanskelig å måle konkrete resultater av denne type konferanse, men rent konkret har vi oppnådd å få oppmerksomhet rundt og fokus på våre lokale samferdselsutfordringer, både lokalt, på fylkesnivå og blant noen av våre stortingspolitikere. I tillegg er det gitt god og nyttig informasjon til både lokalbefolkning og lokalpolitikere.

Dette bidrar også til at Leknes og Lofoten blir «satt på kartet» og at det blir lettere å gjennomføre nødvendig oppfølgingsarbeid på alle nivå og mot alle aktuelle beslutningstakere i fortsettelsen.

Vi konkluderer med en vellykket og nyttig konferanse, som både trenger oppfølging og fornyelse.

Kampen om de kloke hodene / Lev & Bo i Lofoten, tirsdag 29. august
Arrangør: Egga Utvikling, Vest-Lofoten Næringsforening
Sted: Meieriet kultursenter og strømming på nett.

Tirsdag i Høstvekka møttes rundt 60 personer i Fryseriet om et så viktig tema som rekruttering til regionen vår. Et todelt seminar hvor første del gav inspirasjon og tips til hvordan vi kan tiltrekke oss og tilrettelegge for å beholde de gode folkene. HYR, Look North Trainee, LINK Vesterålen og De Grønne Øyene holdt gode innlegg om det viktige temaet, og flere i salen som jobber med HR og rekruttering var veldig fornøyde med god innputt.

Etter en pause begynte del to av seminaret hvor bedriftsledere i store selskaper i Vest-Lofoten presenterte sine bedrifter og jobbmulighetene hos dem for potensielle arbeidstakere. Insula, Vestvågøy Kommune, Nordlandssykehuset Lofoten, Nusfjord Arctic Resort og Lofot Entreprenør presenterte for en fullsatt sal, i tillegg til at arrangementet ble strømmet og studenter og unge voksne rundt om i landet fulgte med digitalt. Vi håper det inspirerte til at flere av dem så muligheten til å komme hjem og jobbe etter endte studier.

Motivasjonsdag for grønn vekst og bærekraft, onsdag 30. august
Arrangør: Partnerskapet De grønne øyene
Sted: Meieriet kultursenter

Vi startet dagen med et inspirerende Framtidsverksted for ungdom, ledet av Jeanette Jetteng fra Meaning Making Lab. Det var spennende å se 20 elever fra Vestvågøy videregående skole dykke inn i bærekraftige løsninger for fremtiden og gi oss innspill for vårt videre arbeid.
 
Deretter var det duket for en bærekraftig lunsj på "Makalaus", i samarbeid med LoVe Utvikling og Lofotens Ville Kjøkken. Under måltidet delte Bjørg-Elin Kärn og Odd-Arne Sandberg verdifull innsikt om hvordan vi alle kan bidra til en mer bærekraftig matkultur, med fokus på lokal vekst og fangst i Lofotens ville matkammer. Den kremete tørrfisksuppen som ble servert var et godt eksempel på lokal og bærekraftig mat som også smaker fantastisk!
 
Om ettermiddagen hadde vi et seminar om Energiløsninger for Lofoten, hvor vi diskuterte klimasmarte alternativer som også er økonomisk fordelaktige.
 
Vi avsluttet med et nytt konsept, Pecha-Kucha-aften, der 13 modige innledere fra ulike sektorer delte sine visjoner og løsninger for grønn omstilling i Lofoten. Utrolig fint å få innsikt og inspirasjon fra så mange. Det skjer utrolig mye bra i Lofoten, og vi ser frem til å jobbe videre med dette konseptet som kobler ideer og belyser synergier i arbeidet som allerede er i gang med det grønne skiftet.
 
Takk til alle deltakerne på vår grønne motivasjonsdag på Meieriet Kultursenter, under Høstvekka 2023 på Leknes. Vi er utrolig takknemlige for deres engasjement, kunnskap og initiativ for grønn vekst og omstilling i Lofoten. Innsatsen stopper ikke her - La oss fortsette å jobbe sammen for en mer bærekraftig fremtid!

"Det begynner med deg" - Med Cathrine Magnus, onsdag 30. august
Arrangør: Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet
Sted: Meieriet kultursenter,

Inspirasjonsforedrag om service, holdninger og handlinger.

Vi var mange som følte oss truffet da Cathrine Magnus snakket om holdninger og handlinger i sitt inspirasjonsforedrag «Det begynner med deg!».

Nærmere 70 ansatte i service- og handelsnæringen møtte opp og fikk oppleve Magnus sin fantastiske formidling og brennende engasjement for service. Budskapet handlet mye om at vi selv kan velge hvordan vi lar ytre og indre faktorer påvirke dagen vår, og ikke minst at vi må like det vi gjør for å trives og yte god service.

Dette arrangementet under Høstvekka var en veldig fin arena for servicenæringen å møtes.

Sykehuskonferansen, torsdag 31. august
Arrangør: Ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten
Sted: kinosalen Meieriet kultursenter

En engasjert forsamling på totalt 90 fikk høre gode innlegg og klare svar fra innlederne. Blant disse også direktør for Nordlandssykehuset Siri Tau Ursin.

Betydningen av et fullverdig tilbud for næringsliv og samfunn og eksempler på at sykehuset har reddet liv og. Om bakteriofager. Innsikt i vellykket arbeidet med rekruttering. AMK sine rutiner for å sikre pasienttransporten.

Planer for oppgradering av lokalene og fokus på likeverdig helsetilbud. Uvurderlig hjelp fra ansatte på Meieriet og Vest-Lofoten Næringsforening.  

TENK Lofoten dagen, fredag 1. september
Arrangør: TENK Lofoten
Sted: Meieriet kultursenter
9. og 10. klasser samt yrkesfag var invitert til en fagdag hvor temaet var rekruttering, bolyst, inkludering og fellesskap.
Næringsutøvere som deltok på speed-daten var fornøyd med å møte elever fra hele Vest-Lofoten. Tilbakemeldingene fra elever som deltok synes det var nyttig informasjon de fikk fra ulike bedrifter og offentlige organer. Gratiskonserten i festivalteltet med Carina Dahl falt selvfølgelig i god jord.

TENK Lofoten delte ut priser til årets lærling (Greta Mickeviciute, Bunnpris), årets instruktør (John Børre Sætherøe, Atlanterprodukter) og årets lærebedrift (Aqila avdeling Svolvær)
 
Generelt

LES FLERE NYHETER