Meny
Balllstadøya Bru

Ballstadøya Bru - Samarbeid førte til løsning

11.04.2024 | Tekst: Aleksander Nordahl
Noen ganger kommer det opp saker som krever rask og bred innsats for å løses. Saken om nedklassifiseringen av Ballstadøya Bru er en slik sak, som heldigvis endte positiv. 
 
I slutten av mars ble det klart at Fylkeskommunen hadde endret på hvilke kjøretøy som kunne kjøre over Ballstadøya Bru. 

Endringen virket ganske så nøytral og lite interessant for folk flest, men flere på Ballstad skjønte med en gang at dette ikke var bra. Roger Abrahamsen i Ballstad Slip er midt i et større prosjekt og flagget raskt at dette ville få store konsekvenser for deres arbeid. 

Flere aktører ble koblet på og interessen for å bistå for å endre denne beslutningen var stor. Både næringsliv og kommunal ledelse bisto med informasjon, innspill og ideer. Det ble snakket om korte og lange løsninger for å bøte på det som fort kunne koste næringslivet på Ballstad millionbeløp. 

Også hos Fylkeskommunen innså en at dette nok var en feil, og de skal ha ros for å ha jobbet raskt. Denne uka innså de at feilen skyldtes en saksbehandlingsfeil, og brua ble klassifisert opp igjen. 

Slikt skal selvsagt ikke skje. Vest-Lofoten Næringsforening er glad Fylkeskommunen og Statens Vegvesen fant ut av problemene, men er særdeles misfornøyd med den innledende kommunikasjonen. Å nedklassifisere en bru i et viktig næringsområde uten å informere i forkant er ikke godt nok. Her er det klart forbedringspotensial. 

Næringslivet på Ballstad sto i front her og skal ha mest ros, men vi vil også takke alle kommunen, politikere og selskaper som bisto i prosessen. Her var det mange som kastet seg rundt og det er godt å vite at når det skjer noe er næringslivet på. 


Les også mer om saken i Lofotposten: Fylkeskommunen har snudd
Rammebetingelser

LES FLERE NYHETER